Lepidus bedriver skyddsverksamhet med flera boendeformer där den utsatte har möjlighet att få stöd och hjälp på kort och lång sikt. Företaget arbetar utifrån ett holistiskt perspektiv där samlade insatser och samverkan med lokala organisationer och myndigheter är en stor del i verksamhetens strategier för en hållbar livssituation för våldsutsatta.

Vi arbetar främst med målgruppen särskild utsatthet men alla våldsutsatt är välkomna. Vi har anpassade program för våldsutsatta och arbetar i resursteamsform där kompetensteamet tillhandahåller spetskunskaper till uppdragsgivare och klienter. Se mer information under flikarna tjänster & insatser samt utbildning.

Är du våldsutsatt? Ta kontakt med socialtjänsten i din kommun. Kommunen har skyldighet att ge stöd och hjälp till dig som våldsutsatt. Våld innefattar både fysiska och psykiska kränkningar och förtryck. Att hota om fysiskt våld är våld, att begränsa någon är våld, att tala nedlåtande och använda verbala kränkningar är våld.

För stöd och råd kontakta kvinnofridslinjen 020-505050 http://kvinnofridslinjen.se

Är du socialtjänst eller annan aktör? Vi har skyddsboenden anpassade för både akuta situationer och längre placeringar. Vi tar emot dygnet runt i mån av plats och samordnar säkra transporter vid behov.