Barnafrid

- Mobilt kompetensteam i hela landet

010-707 96 00

Jour dygnet runt!

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter här

Kvalitativ omsorg
i fokuS

Vi vänder oss till yrkesverksamma som arbetar inom våld i nära relation och våld mot barn och unga som utsatts för misshandel, sexuella övergrepp, kulturellt våld och heder och/eller upplevt våld i familjen. Vi gör riskbedömningar, kartlägger våld, observerar och synliggör våldsutsatthet. Ger understöd såsom utlåtanden och bedömningar samt handleder och utbildar inom våld och våldsutsatthet. Verksamheten skräddarsyr skyddsboenden och bedriver familjehemsvård riktad mot våldsproblematik och övergrepp. Vi erbjuder behandlingsfamiljer och insatser för särskilt utsatta grupper inom VINAR.

Inloggning för partners:

Senaste inläggen

Senaste i våra sociala medier

Lepidus på Facebook

Är du våldsutsatt eller har frågor om våld!

Är du våldsutsatt eller anhörig till någon som är utsatt för våldta kontakt med någon av landets jourer. Där kan du vara anonym och ställa frågor, berätta din historia för någon som lyssnar och förstår vad du pratar om.Är du en orolig medmänniska som har frågor om våld, undrar hur du ska agera och förhålla dig till en utsatt. Ring! Du kan rädda liv. Det finns massor av jourer som riktar sig till olika målgrupper.Allt från lokala kvinnojourer till mansjourer, tjej & killjourer, HBTQ m.m. Följ länken nedan så kommer flera alternativ upp.

Tveka inte att ringa! Stöd och hjälp är ett samtal bort!