Barnafrid

Mobilt kompetens & behandlingsteam

010-707 96 00

Jour dygnet runt!

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter här

Utbildning
Vi erbjuder utbildning och handledning inom våld- och våldsutsatthet för yrkesverksamma.

På denna sida:

Föreläsningar

Vi föreläser kring våld och våldsutsatthet inom interpersonellt våld för socialtjänst och andra aktörer som möter våldsutsatta i sin yrkesroll. Vi samarbeta med andra föreläsare och sätter ihop program med varierande innehåll som matchar målgruppen och temat. Vanliga teman är VINAR- våld i nära relation, våld mot barn och unga, särskild sårbarhet vid våldsutsatthet, kulturellt våld och hedersproblematik samt psykisk ohälsa i samband med våldsutsatthet.  

Är ni intresserade av en föreläsning för era medarbetare hör av er till utbildningsansvarig lisa@lepiduscare.se

Handledning 

Vi handleder yrkesverksamma och familjehem inom interpersonellt våld. Vårt kompetensteam har samlade kunskaper om våld och våldsutsatthet där handledning ges utifrån målgrupp och specificerade teman. Vi delar upp handledningen i moduler där kunskaper från flera praktiker blandas med handledarens erfarenhet och kunskaper inom området. Vanliga teman är KBU-stöd gällande känslor beteenden och strategier, psykisk ohälsa vid våldsutsatthet, våldsproblematik och våldsprocesser, våld i nära relation, våld mot barn och unga och särskild sårbarhet, lagar och riktlinjer, stöd och insatser för våldsutsatta, att leva med skydd, skyddsåtgärder och strategier samt säkerhet på nätet och sociala medier. 

Är ni intresserade av handledning för era medarbetare eller klienter kontakta utbildningsansvarig lisa@lepiduscare.se

Samverkan

Lepidus Care samverkar med flera aktörer för att främja utbildning och höja kunskapsnivån bland både yrkesverksamma, utsatta målgrupper och allmänheten. Vi har idag samarbete med Sensus studieförbund via Medis5 och Agenda 2030. Projektet handlar främst om att använda etablerade kanaler som Instagram, Facebook, Youtube m.fl. för att delge kunskaper och skapa debatt om våld och våldsutsatthet. Vi publicerar även kortare filmmaterial och utbildningsmaterial för och om utsatta grupper. Vill ni veta mer följ oss på sociala medier.

Klientutbildning

Vi utbildar våra klienter i inre och yttre säkerhet under deras vistelse hos oss. Flera av utbildningarna ingår som delmoment i vårt program för våldsutsatta.

Vi går igenom makt och kontrollfunktioner, vanligt förekommande uttryck för våldsproblematik, normaliseringsprocesser och traumatiska band och hur detta påverkar känslor och skapar beteenden och strategier. Vi tar upp konsekvenser och statistik kring våldsutsatthet och belyser strukturer som ofta förekommer i våldsbejakande system. Vi utbildar i friskvård där grundläggande kost och motion ingår i vägen till en god hälsa. Klienterna får även utbildning i säkerhet på nätet och att använda sociala medier som skyddad där vi belyser fallgropar och sambandsfunktioner i GPS-baserade tjänster. Vi går igenom material kring att leva med skydd och vad som är av vikt för ett intakt skydd. Vi har även internt stöd att hantera ekonomi via konsumentverkets metodstöd ”Koll på pengarna”. Vi skräddarsyr även behandlingsstöd för utsatta med särskild sårbarhet. För mer information kontakta utbildningsansvarig lisa@lepiduscare.se

Medarbetarutbildning 

Vi har obligatoriska utbildningar för alla medarbetare som deltar i klientnära arbete. All personal på våra boenden, medarbetare i resursteamen samt familjehem har genomgått grundläggande kurser i våldsutsatthet och barns rättigheter via erkända institutioner.  

Vi främjar kompetensutveckling och har flera interna kurser för medarbetare men även möjlighet att delta i extern utbildning på arbetstid. Kurser och utbildningsmaterial finns i vårt ledningssystem. För mer information kontakta utbildningsansvarig lisa@lepiduscare.se

Jourtelefon dygnet runt!

Vid akuta ärenden ring växeln och välj alternativ "JOUR"
Jour

Anmäl intresse för utbildningar