Vi har utbildning i flera steg gällande särskild utsatthet och problematiken kring gruppens sårbarhet. Vi föreläser även om skydd och skyddets olika delar. Vilka framgångsfaktorer och riskfaktorer finns och hur kan vi implementera dessa i bedömning av insatser och i de utsattas vardag. Flera av föreläsningarna ingår som delar i de program vi har för särskilt utsatta gällande problematik och återetablering. Föreläsningar och kurser ges i grupp till alla aktörer som möter våldsutsatta i sin yrkesroll.

Program

Vi har program för klienter som behöver extra stöd vid etablering på grund av särskild sårbarhet så som kulturellt våld och heder, utländsk bakgrund, utanförskap och integration, beroendeproblematik, sexuell läggning och könsöverskridande identitet. Vi arbetar även med trauma och psykisk ohälsa som ofta drabbar våldsutsatt. Många av våra klienter har utsatts för hög stress under en längre tid och uppvisar symtom på utmattningssyndrom och PTSD. Vi arbetar därför mycket med hälsa och livsstilsförändringar som ett led i etableringsprocessen för att förhindra sammanbrott gällande inre skydd.

Kurser

Vi håller kurser för klienter samt aktörer och organisationer som möter våldsutsatta i sin yrkesroll. Flera av kurserna ingår som delmoment i våra program för våldsutsatta. Kurser gällande problematik och skyddsbehov finns i anpassade form för socialtjänst och kommun.

Föreläsningar

Vi föreläser kring särskild utsatthet för socialtjänst och andra aktörer som möter våldsutsatta i sin yrkesroll. Vi samarbeta med andra föreläsare och sätter ihop program med varierande innehåll som matchar målgruppen och temat.

För mer information kring utbildning och våra program ring eller maila oss!